V červnu jsme pořádali náš první workshop v krásných prostorech Tech Tower.

Seznámili jste se s úvodem do technologie .NET MAUI.

Děkujeme všem za účast i pro nás cennou zpětnou vazbu.