DinoPark

Pro společnost WEST MEDIA s.r.o. jsme vytvořili interní mobilní aplikaci pro iPhone/iPad, která slouží ve všech 9 DinoParcích, ve 4 zemích. Následně jsme vytvořili řídící SW pro speciální HW ovládající 3D kino v DinoParcích.

Zadání klienta:

  • Umožnit jakémukoli zaměstnanci parku rychlé a efektivní nahlášení závady na vybavení parku

  • Umožnit vedení firmy nahlášené závady schvalovat z mobilního telefonu

  • Zajistit včasnou informovanost o provedené oprav

  • Sledovat detailní statistiky závad a následných oprav

Při prvním kontaktu s klientem jsme dostali stručné zadání – zajistit možnost nahlásit závadu na parku, umožnit schválení/zamítnutí realizace opravy a následnou zpětnou informaci o provedené opravě. A to vše z mobilních telefonů s využitím možnosti přiložit k hlášení i fotografie dokumentující závadu. Po úvodních schůzkách jsme vytvořili dokument popisující základní funkce aplikace. Součástí byl i grafický návrh jednotlivých obrazovek aplikace s workflow přechodů mezi jednotlivými obrazovkami.

Výsledkem naší společné práce je mobilní aplikace pro iPhone/iPad, která uživateli umožní nahlásit závadu v parku, přiložit fotografii a odeslat ji ke schválení. Vybraným členům vedení firmy přijde notifikace o nové závadě a ti ji mohou obratem schválit k opravě, případně ji zamítnout. V tuto chvíli se informace dostane k pracovníkům servisní podpory, kteří ji pro vyřešení označí jako vyřešenou a následně je o tomto automaticky informován  zadavatel závady. Pro snadnější zadání závady a jednoznačnou identifikaci modelu, jsme implementovali i čtení NFC kódu, kterým je vybavena většina modelů v parcích.

Oproti prvnímu zadání jsme klientovi navrhli vytvoření i jednoduché webové aplikace pro administrátory a vedení firmy. Kromě možnosti nastavování schvalovatelů závad a dalších parametrů mobilní aplikace, slouží pro export přehledu závad.

Po prvním roku provozu plánujeme s klientem další rozšíření aplikace, jako například napojení na SW pro plánování a vykazování práce servisního oddělení.

Kromě výše uvedené aplikace jsme pro klienta vytvořili i řídící SW pro průmyslový automat, který řídí chod 3D kina.