Tento seminář se konal 9.11. 2023 na FAV, katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) v Plzni.

Dnes, kromě používání nativních frameworků, existuje několik nástrojů na programování aplikací pro mobilní telefony a počítače. Na semináři jsme vám ukázali jeden z nich – .NET MAUI, který vychází z technologie Xamarin. Se Xamarinem jsme pracovali již dávno před tím, než je koupil Microsoft a zahájil začlenění tohoto nástroje do .NET rodiny.

Rádi jsme se s Vámi podělili o zkušenosti s tímto vývojem a představili vám tento nejnovější framework, který vznikl spojením sil vývojářů Xamarinu a Microsoftu. Pověděli jsme Vám něco o tom, jak tento nástroj funguje uvnitř a jak se posunul oproti jeho předchůdci – Xamarin.Forms.

Společně jsme zkusili vytvořit jednoduchou aplikaci. Na této aplikaci jsme si ukázali použití unit testů, které jsou nedílnou součástí dnešního vývoje softwaru.

Těšíme se na další setkání.